Cinque Terre
Projenin Amacı

Bu projeyle, öğretmenlere derslerinde kullanabilecekleri artırılmış gerçeklik öğretim materyali geliştirme becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Artırılmış gerçeklik, gerçek görüntü üzerine resim, ses, video, animasyon, 3 boyutlu model gibi sanal nesnelerin eş zamanlı olarak eklenmesini sağlayan bir teknolojidir. Böylelikle gerçek durum sanal nesnelerle zenginleştirilmektedir. Artırılmış gerçeklikte gerçekliğin grafik, ses, video, animasyon ve 3 boyutlu model gibi çokluortam öğeleriyle arttırılması, öğrencilerin zihinlerinde canlandırmakta zorlandıkları soyut kavramları somutlaştırarak kolay öğrenmelerini sağlar. Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle ders kitapları etkileşimli, ilgi çekici ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı hale getirilebilir.