Cinque Terre
Hedef Kitle

Projenin hedef kitlesi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan kadrolu ilkokul ve ortaokul öğretmenleridir. Projede katılımcı olarak yer almak isteyen öğretmenlerin seçimi aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda yapılacaktır. Projeye 35 asil ve 20 yedek öğretmen seçilecektir.

Katılımcı Seçim kriterleri

• Projeye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapmakta olan ilkokul veya ortaokul öğretmenleri katılabilirler. (Katılımcılardan bununla ilgili resmi evrak sunmaları istenebilir.)

• Katılımcıların seçiminde farklı branş, görev yapılan il, öğretmenlik deneyimi, cinsiyet gibi kriterler dikkate alınarak, heterojen bir grubun oluşturulmasına özen gösterilecektir.

• Herhangi bir bilgiyle ilgili yanlış beyan veren öğretmenler TÜBİTAK’a bildirilecek ve sonraki projelerde yer almaları sakınca oluşturabilecektir.

• Projeye katılmaya hak kazanan öğretmenler; proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ve yenilikçi ortamları derslerinde uygulamayı, çıktılarını proje ekibiyle ve Eğitim Bilişim Ağı (www.eba.gov.tr) üzerinden paylaşmayı taahhüt edeceklerdir.